Početna Proizvodi Kontakt

„ KEPIĆ „ d.o.o. Maglaj

Društvo za proizvodnju i usluge u šumarstvu Poljice b.b. 74250 Maglaj ID broj :4218658340000 PDV broj : 218658340000 MBS : 43-01-0208-09

O PREDUZEĆU

Datum, 25.09.2019

Preduzeće je osnovano 2009.godine od kada uspješno posluje što potvrđuje i ocjena boniteta izvrsnosti kojom je razvrstano u grupu A.

Osnovna djelatnost firme je eksploatacija šume, sječa i izvoz drvnih sortimenata šumskim traktorima, te izgradnja šumskih puteva.

Pored osnovne djelatnosti firma obavlja i slijedeće:

Prodaja ogrijevnog drveta i uglja sa dostavom na kućnu adresu.

Prodaja trupaca tehničkog drveta.

Usluge prevoza drvnih sortimenata kamionom šticar.

Rušenje građevinskih objekata, odvoz rasutih materijala, nasipanje i saniranje lokalnih puteva.