Početna Proizvodi Kontakt

„ KEPIĆ „ d.o.o. Maglaj

Društvo za proizvodnju i usluge u šumarstvu Poljice b.b. 74250 Maglaj ID broj :4218658340000 PDV broj : 218658340000 MBS : 43-01-0208-09

direktor

Fahrudin Kepić

tel/mob: 061-422-649

e-mail: info@kepicmaglaj.ba

tehnički direktor

Nedžad Kepić

tel/mob: 062-474-510

e-mail: info@kepicmaglaj.ba

računovodstvo

"KONTO Ja&Sa" d.o.o. Maglaj

tel/mob: 032-425-132

tel/mob: 032-609-161

e-mail: kontojasa@gmail.com