Početna Proizvodi Kontakt

„ KEPIĆ „ d.o.o. Maglaj

Društvo za proizvodnju i usluge u šumarstvu Poljice b.b. 74250 Maglaj ID broj :4218658340000 PDV broj : 218658340000 MBS : 43-01-0208-09

OGRJEVNO DRVO I UGALJ

Drvo grab, bukva, hrast

Drvo u cjepanicama dužine 1 metar, drvo rezano na dužinu 25-33 cm, iscijepano drvo i sve vrste uglja.

TEHNIČKO DRVO

Drvo sve vrste lišćara i četinara

Drvo u oblicama rezano na dogovorenu dužinu sa ili bez prevoza.

SJEČA I IZVOZ DRVETA IZ ŠUME

Izvoz drveta šumskim traktorima i šticarima

Vršimo usluge izvoza drveta iz šume vlastitim šumskim traktorima i kamionom šticarom.

RUŠENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Građevinski radovi

Vršimo rušenje građevinskih objekata, prevoz rasutih materijala i izradu i održavanje lokalnih puteva.